Sofiya Zinkovetskaya

Sofiyas Dental Care

1208 Flatbush Avenue
Brooklyn, NY 11226
Directions

718-282-8066